Introductie

Sporting Martinus streeft ernaar om de meest aantrekkelijke jeugdopleiding van Amstelveen te worden, waarbij iedere speler de kans krijgt om zich maximaal te ontwikkelen binnen zijn/haar mogelijkheden.

Onze opleidingsvisie is opgebouwd uit 3 onderdelen:

Bij Sporting Martinus staat de individuele ontwikkeling van alle jeugdleden centraal, ongeacht op welk niveau ze spelen. Om de ontwikkeling voor ieder jeugdlid te kunnen garanderen en waarborgen werken wij vanuit een model. Wij denken dat wij kinderen bij sport kunnen betrekken en behouden door juist in de beginjaren continu hun interesse te wekken. Daarbij vervult de sportomgeving een sleutelfunctie. Dat biedt praktische handvatten voor coaches en beleidsmakers om de sportomgeving optimaal in te richten. Het model bestaat uit drie elementen: de context (sportomgeving), de ontwikkeling van het kind en het resultaat. Zie figuur hieronder.

1. Context: de sportomgeving van het kind vormt de voedingsbodem voor (talent)ontwikkeling. Deze omgeving bestaat uit drie kernelementen: wat doe je, met wie en waar? Simpele vragen, maar de antwoorden zijn erg belangrijk. Het is namelijk essentieel om het aanbod af te stemmen op het leven en de behoeften van het sportende kind.

2. Ontwikkeling:  wordt de sportomgeving goed ingericht? Dan draagt dit bij aan de ontwikkeling van het kind.

 • Competentie
  Met sport ontwikkel je vaardigheden zoals kracht, uithoudingsvermogen en techniek. Maar ook sociaal-emotionele vaardigheden, zoals inlevingsvermogen.
 • Zelfvertrouwen
  In jezelf geloven is belangrijk voor je motivatie en discipline.
 • Sociale contacten
  Sport brengt je in contact met anderen en creëert vriendschappen.
 • Persoonlijkheid
  Sport helpt om je karakter te vormen.

3. Resultaat: ontwikkeling op deze vier vlakken leidt op den duur tot het gewenste resultaat: prestatie, sportparticipatie en een persoonlijke ontwikkeling die ook buiten de sport waardevol is. Oftewel, een kind komt tot bloei. Daarom is het belangrijk dat coaches en trainers zich vooral richten op deze elementen.

Bij Sporting Martinus hebben wij onze eigen sportomgeving vanuit dit model vormgegeven. Hieronder is te lezen hoe de afzonderlijke kernelementen bijdragen aan de ontwikkeling en de resultaten op korte en langere termijn van onze vereniging.


 

WAT?

Hoe sluiten de activiteiten aan op het kunnen van de sporter?

Mindset: het brein is betrokken bij het voetballeerproces, wij zien het bij Sporting Martinus als voorwaarde dat spelers vanuit een groei gerichte mindset en leergierigheid hun trainingen en wedstrijden benaderen. Voor onze jeugdspelers moet het opzoeken van een zo hoog mogelijke weerstand zowel als uitdaging en als stimulans worden gezien. (Website Bart Heuvingh) We hebben leerprincipes ontwikkeld die deze mindset moet stimuleren en bijdraagt aan een lerende trainingsomgeving. Tijdens al onze trainingen en wedstrijden zijn de onderstaande drie leerprincipes ten alle tijden leidend:

 • Volle inzet: door het beste uit jezelf te halen maak je je medespelers beter en andersom. Je hebt elkaar nodig om beter te ontwikkelen.
 • Concentratie en her-concentratie: Kinderen leren beter wanneer zij bij het leerproces betrokken zijn. Daarvoor is aandacht en concentratie belangrijk.
 • Creëren van een open foutencultuur: Fouten moet en moed je maken: door fouten leren we, dus durf (moed) fouten te maken.

De trainer/coach dient deze leerprincipes te bewaken en spelers te begeleiden binnen de leerprincipes om een optimale leeromgeving te creëren waarbinnen ontwikkeling kan plaatsvinden.

ASM: Het Athletic Skills Model is voor ons een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd ontwikkelingsmodel voor al onze jeugdspelers. De unieke structuur brengt kwaliteit in een veelzijdige breedte motorische ontwikkeling. Dit zorgt voor betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en meer plezier! Voor de selectie is er een extra trainingsmogelijkheid waar volgens het ASM-visie wordt gewerkt. Voor de breedte teams wordt ASM verwerkt in het trainingsprogramma van smartinustrainingen.nl.

Martinus spelprincipes

Omdat het voetbalspel veranderlijk is, hebben we onze speelwijze vastgelegd in de Martinus spelprincipes. Deze spelprincipes lopen als een rode draad door onze opleiding en bieden wij aan door middel van coachkaarten. De coachkaarten zijn aangepast op de leeftijdsclusters onderbouw, middenbouw en bovenbouw. (zie voetbalvisie Martinus)


 

Wie?

Wie werken in deze omgeving en hoe zijn de onderlinge verhoudingen en borgen we deze?

Bij Sporting Martinus kunnen spelers worden ingedeeld in breedte teams, opleidingsteams en selectieteams.

 • De breedte teams worden begeleid door jeugdspeler- trainers en ouders. Sporting Martinus verzorgt cursussen en clinics om de trainers op te leiden die training geven aan deze teams. Daarnaast verzorgen we voor een trainingsprogramma en oefenstof, zie website: smartinustrainingen.nl.  De spelers van de breedte teams worden het gehele jaar gezien en gevolgd door een team van interne scouts & coördinatoren. Indien een speler in het kader van zijn individuele ontwikkeling er aan toe is om op een hoger niveau te trainen, dan zal hij/zij worden uitgenodigd voor stagetrainingen bij een selectieteam. Per kwartaal kan een speler 4 stagetrainingen (max 12) volgen en de observaties daaruit worden gedeeld met interne scouting, die de speler regulier blijft volgen. Bij een positieve beoordeling kan een speler in een opleidingsteam of selectieteam geplaatst worden. (Voor meer informatie zie selectieprocedure)
 • Opleidingsteam: is een selectieteam die een brug vormt tussen de breedte teams en 1e en 2teams van de selectie.  Deze teams worden begeleid door ervaren jeugdspeler -trainers die ambitie hebben om verder te groeien als trainer/coach. De jeugdspeler-trainers werken onder begeleiding van de Technisch-coördinatoren en trainen één keer in de week samen met de selectieteams, waarbij de trainers van het eerste selectieteam als hoofdtrainer fungeren.
 • Selectieteams: Bij Martinus hanteren we drie selectieteams waarvan 1 opleidingsteams in de onderbouw. Het 1e selectieteam traint drie keer in de week onder begeleiding van een gediplomeerde trainer. De bovenbouwteams worden motorisch getraind door onze fysieke trainers.

Rood/Geel = 3e selectie-/opleidingsteams.    Rood/Wit = 1e en 2e selectieteams.     Grijs = breedte teams.


 

Waar?

Hoe is de omgeving ingericht voor jeugdspelers en trainers?

De activiteiten vinden plaats bij Sporting Martinus en de trainingsomgeving voor de breedte teams is zodanig ingericht dat ze één keer in de week binnen de leeftijdscategorie de parallel trainingen van smartinustrainingen.nl afwerken. De andere training wordt verzorgt door ouders, en deze training is optioneel.  Door twee trainingen aan te bieden, waarvan één paralleltraining onder begeleiding van een technisch coördinator willen de trainingsomvang en inhoud vergroten.

Voor de opleidingsteams en selectie teams hebben we de omgeving zodanig ingericht dat alle teams op dezelfde dagen trainen. Om ervoor te zorgen dat onderling uitwisselen en samenwerken binnen een leeftijdscategorie of een leeftijd ouder mogelijk is. Belangrijk bij dit proces dat de technisch coördinator het samenwerkingsproces tussen trainers en  leeftijdscategorieën coördineert.

Naast de reguliere teamtrainingen wil Sporting Martinus hun jeugdselectieteams extra mogelijkheden bieden om nog meer in zichzelf te investeren, zodat ze zich nog sneller kunnen ontwikkelen als voetballer!

Sporting Martinus is gestart met een interne voetbalschool voor voetballers in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar. Het uitdagen en stimuleren van onze jeugdspelers staat bij ons hoog in het vaandel, waarbij we de individuele techniek van de spelers centraal stellen.

Bij onze voetbalschool leer en verbeter je niet alleen voetbaltechnische aspecten, maar ook het coördinatieve vermogen. Dit doen we aan de hand van inspirerende en intense trainingen waar de focus vooral ligt op het verbeteren van zijn/haar techniek, inzicht, motoriek en mentaliteit. De diverse trainingsvormen zullen een hoge intensiteit hebben, waarbij de spelers continu worden uitgedaagd op de bovengenoemde aspecten.

Voor de echte bikkels heeft Sporting Martinus tegenwoordig eigen voetbaldagen! Daar wordt alles aangegeven binnen een aantal dagen behandelt en leer je echt wat voetballen is.